Contact Us

Enquiry TypeTe momo pakirehua
Are you currently residing in New Zealand? Kei Aotearoa koe e noho ana?
Are you a Whitireia or WelTec student?He ākonga koe ki Whitireia, ki Te Kuratini o Pōneke rānei?
Do you want to:Kei te hiahia koe ki te:

Whitireia and WelTec are part of Te Pūkenga - New Zealand Institute of Skills and Technology Learn more

Learn with purpose

Explore Te Pūkenga

Te Kāwanatanga o Aotearoa - New Zealand Government

Te Kāwanatanga o Aotearoa - New Zealand Government

Copyright © 2024 Te Pūkenga