Childcare

Te Whare Ako and the Porirua Childcare Centre will cease operation with effect from 31 May 2024.

Whitireia and WelTec are part of Te Pūkenga - New Zealand Institute of Skills and Technology Learn more

Learn with purpose

Explore Te Pūkenga

Te Kāwanatanga o Aotearoa - New Zealand Government

Te Kāwanatanga o Aotearoa - New Zealand Government

Copyright © 2024 Te Pūkenga