Te Rūnanga o Toa Rangatira

You will find the Te Rūnanga o Toa Rangatira shared office space Kahe-te rau-o-te-rangi on our Porirua campus in the A Block administration area (Sir Paul Reeves Wing) and Te Onepu, B Block.

Whitireia and WelTec are part of Te Pūkenga - New Zealand Institute of Skills and Technology Learn more

Learn with purpose

Explore Te Pūkenga

Te Kāwanatanga o Aotearoa - New Zealand Government

Te Kāwanatanga o Aotearoa - New Zealand Government

Copyright © 2024 Te Pūkenga