Apply as a Domestic Student

I agree to be contacted by Whitireia and WelTec for marketing purposes E whakaae ana au, kia whakapā atu a Whitireia me Weltec mō te taha mākete te take.
Phone details (at least one required) Nama Waea (Mē hōmai i tētahi)
Home address Wāhi Noho
Study Address Wāhi noho mātauranga
Postal Address Wāhi noho mō ngā ritenga

Please select your citizenship or residency status:

Tēnā koa, kōwhiringia te mea e tika ana mōu; Pae tata, pae tawhiti rānei:

What ethnic group(s) do you identify with?

E whai pānga ana koe ki tēhea iwi?

Please select your Iwi below; you may enter up to three. If you do not know please enter 'Don't know'.

Tohua ō iwi kia toru. Mena Aua, tuhia mai Kāore au i te mōhio!

Please specify the Institution(s) you studied at and your first year of enrolment. Tuhia te/ngā Whareako i ākona ai koe, ā, me te tau tuatahi i uru ai koe.
Emergency Contact Waea ohorere
Phone details (at least one required) He puna whakapānga; (Hōmai tētahi)
Address Wāhi noho

Apply at studylink.govt.nz for financial assistance. Use the StudyLink online tools to ensure you are eligible for a student loan and/or allowance. Start your application as soon as possible to avoid delays. If your loan application is not approved, you will still be liable for any fees due. You need to be a New Zealand citizen or have New Zealand residency for at least three years to be eligible for StudyLink services.

Note: Some short courses and night classes are not eligible for loans. Check with us if you are unsure.

Tirohia studylink.govt.nz hei kimi moni āwhina. Whakamahia ake ngā mea ā ipurangi Studylink mena e māraurau ana koe i te nama, i te pūtea rānei. Kia kamakama tō tuku pukauru ina karo taupā. Ina mūhore te pukauru pūtea taurewa me mātua utu tonu ō utu. Mena nō Aotearoa koe, he noho taupua toru tau rānei, kua māraurau koe i ngā Ratonga StudyLink.

Kia mahara: kāore ētahi akoranga, kura pō e whai pūtea ana. Pātai mai ki a mātou.

If your chosen programme of study requires additional enrolment information, please upload here.

To check if you are required to provide additional information check the 'entry criteria' on the programme page.

You can submit your application without entering this information, however you will need to provide this information before your application can be fully assessed. If you have never studied with us before and have a verified ID document, such as New Zealand birth certificate, New Zealand passport or citizenship certificate, you can help us process your enrolment by uploading it here. An enrolment officer will be in touch to advise if any information is missing.

Mēnā rā, e hiahia ana tō pae kōwhiri ako i ētahi kohinga kōrero atu anō, tēnā koa tāpirihia ki konei.

Mā te tiro atu ki te urutomo angitū i runga i te whārangi hōtaka, e mōhio ai koe mēnā ka hiahiatia he kohinga kōrero atu anō.

E āhei ana koe te tuku i tō puka tono, me te korę tuku i ēnei kōrero. Hēoi, me tuku i ēnei kōrero kia whai mana tō urutomo atu ki te wānanga. Mēnā, kāre anō koe kia ako ki tēnei whare wānanga, engari he puka uru whenua, he tohu tangata whenua rānei tōu kua whai rangatiratanga, ka tāeatia te whakangāwari ake i tō urutomo ki te wānanga, mā te tuitui i ngā pepa matua ki konei. Ka whakapā atu tētahi māngai urutomo ki a koe, mēnā rā e ngaro ana ētahi kōrero.

Submission Sent

Submission Error

Submission Error

Submitting...

Whitireia and WelTec are part of Te Pūkenga - New Zealand Institute of Skills and Technology Learn more

Learn with purpose

Explore Te Pūkenga

Te Kāwanatanga o Aotearoa - New Zealand Government

Te Kāwanatanga o Aotearoa - New Zealand Government

Copyright © 2024 Te Pūkenga